Wie doen er mee aan SCOOL?

SCOOL is een samenwerkingsverband van de gemeente, basisscholen in stadsdeel Laak en een aantal sportaanbieders en - verenigingen:

SCOOL Clustercoördinator:

Danny Koens
Telefoon: 070 393 76 89
E-mail:

Schoolbesturen:

Basisscholen in Laak:

Sportaanbieders en - verenigingen: