Spelregels

Ben je definitief ingeschreven voor een sportcursus van SCOOL, dan wordt van je verwacht dat je bij alle lessen aanwezig bent. Waar je aan begint, maak je af.

 • Als je toch een keer niet kunt meedoen, dan moet je dat vooraf melden aan de trainer van je les of bij je gymmeester op school. Je blijft nooit zomaar weg.
 • Meedoen aan de sportcursussen is gratis.
 • De leerlingen zorgen voor eigen sportkleding (judo uitgezonderd, daarbij worden judopakken van SCOOL gebruikt).
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het afhalen van hun zoon/dochter/pupil en eventueel voor het brengen wanneer de aanvangstijd niet aansluit op de schooltijd.
 • Maakt een SCOOL-deelnemer ook gebruik van NaSchoolse Opvang, dan moeten ouders/verzorgers zelf contact opnemen met de NSO om wijzigingen door te geven.
 • Tijdens de SCOOL trainingen kunnen foto's of video-opnames worden gemaakt die op deze website worden geplaatst. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat voor aanvang van een nieuwe cursus aangeven bij de gymleerkracht van uw kind.
 • Op een aantal scholen geldt een statiegeldregeling. Zie hieronder voor alle afspraken van deze regeling.

Statiegeldregeling

Op de Gerth van Wijkschool, de Willem Drees en de Horizon wordt een statiegeldregeling gehanteerd. Hieronder vindt u alle afspraken van deze regeling.

Statiegeld SCOOL-cursussen:

 • Bij deelname aan een SCOOL cursus wordt vooraf € 5,00 statiegeld betaald. Dit bedrag wordt betaald bij het inleveren van het gele SCOOL aanmeldingsbriefje.
 • Bij voldoende aanwezigheid wordt na afloop van de cursus het volledige bedrag van € 5,00 statiegeld terugbetaald.
 • Als er meer dan 4 trainingen zijn gemist wordt de € 5,00 statiegeld niet terugbetaald.
 • Bij afwezigheid op een training wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘afwezigheid met geldige reden’ en ‘afwezigheid zonder geldige reden’. Iedere gemiste training wordt meegeteld.
 • Wordt een leerling wegens wangedrag (tijdelijk) van een cursus verwijderd, dan geldt dat als een gemiste training.
 • Wanneer uw zoon/dochter op een training ontbreekt, dan wordt u daarvan binnen een week schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • Met uw handtekening op het gele SCOOL-aanmeldingsbriefje geeft u aan akkoord te gaan met de SCOOL statiegeldregeling.